CMO study

Markkinointipäättäjien strategiset haasteet 2019 ja viisi keinoa niiden selättämiseen

 

Viestien tulva, kuluttajien negatiivinen suhtautuminen mainontaan ja kiristyvä kilpailu markkinointiviestinnän kentällä stressaavat markkinointipäättäjiä. Esitämme näihin globaalin CMO-tason tutkimuksen haasteisiin viisi ratkaisukeinoa.

MKTG:n emoyhtiö Dentsu Aegis Network selvitti, mitkä asiat tuhat maailman merkittävintä markkinointipäättäjiä, Chief Marketing Officereita (CMO) kokevat suurimmiksi mahdollisuuksiksi ja haasteellisimmiksi asioiksi vuonna 2019.

 

Onko innovaatio markkinoinnin tehtävä?

Globaalisti tutkimukseen vastaajat uskovat markkinointibudjettien kasvuun. Suuri muutos on kuitenkin tapahtunut vain muutamassa vuodessa, sillä entistä suurempi osa markkinoinnin budjeteista menee muuhUn kuin suoriin mediaostoihin. Usein tämä tarkoittaa dataa, infraa, markkinoinnin automaatiota ja analytiikkaa.

CMO-tutkimuksessa selvisi, että suurimpana markkinointipäättäjien strategisena mahdollisuutena nähdään juurikin data, jonka avulla voidaan kohdistaa markkinointiviestintää oikeille ihmisille eikä vain pikseleille. Suurimpana riskinä nähdään dataan liittyvät tietoturvaongelmat.

Yllättäen vain 1/3 markkinointijohtajista näkee innovaation ajamisen organisaatiossa tärkeänä osana rooliaan. Maissa on kuitenkin huimasti eroja, sillä vain 25 % Ison-Britannian markkinointipäättäjistä oli tätä mieltä, kun taas 46 % Yhdysvaltojen markkinointijohtajista koki innovaatiot tärkeimmäksi tehtäväksi. Luvut hämmästyttävät, sillä markkinointiviestinnän kenttä on usein helpoin paikka innovoida ketterästi.

Kysyttäessä haastavimmista markkinointiviestintää kokonaisuutena vaikeuttavista asioista, markkinointijohtajat nostivat esiin kolme pääpointtia. Nämä olivat

  1. kiristyvä kilpailu (56 %),
  2. kuluttajien negatiivinen suhtautuminen mainontaan (46%) ja
  3. informaatiotulva (44%).

 

Elämyksellisiä tekoja oikeille ihmisille ratkaisukeinona

Konsernina vastauksemme on selvä markkinointipäättäjien haasteisiin.

On selvää, että tulevaisuudessa markkinoinnissa tärkeintä brändeille on löytää täydellisiä hetkiä asiakaspolun varrelta, joissa kohdata kuluttaja reaaliaikaisesti. Tämä tarkoittaa myös sitä, että yrityksen sisäisen organisaation tulee kääntyä täysin asiakkaan palvelemisen ympärille ja ottaa markkinointiosasto kuluttajainnovaatioiden ajuriksi.

Seuraavat viisi keinoa auttavat brändejä navigoimaan haasteellisessa maailmassa, jossa mainonnan ja viestien häly vaikeuttavat viestien merkittävää perille menemistä.

  1. Luo elämyksiä

Ideat ja kampanjat, jotka ovat elämyksellisiä, emotionaalisia sekä pitkäkestoisia ovat kriittisiä brändeille, sillä kuluttajat eivät enää sitoudu niin paljon perinteisiin markkinoinnin viesteihin.

  1. Kohdenna oikeisiin ihmisiin

79 % markkinointipäättäjistä uskoo, että datan käyttö niin, että voimme luoda ihmisille henkilökohtaisia viestejä markkinoinnissa, on tärkein asia 2-3 vuoden säteellä. Oman asiakastiedon, kyselydatan ja 3. osapuolen datojen yhdistäminen on avain oikeaan asiakasymmärrykseen.

  1. Ajattele mediaa uudella tavalla

Median määritelmä on muuttumassa, eikä se enää tarkoita vain jakelukanavia. Kuluttajatietoa saadaan esimerkiksi todella paljon sisällöistä, ja markkinoinnin budjettia kuluu sisältöjen lisäksi teknologiaan, dataan ja jakelukanavien ylläpitoon, mukaan lukien sosiaalinen media.

  1. Nosta myynti etualalle

Jotta saamme kaiken hyödyn irti sitoutetuista kuluttajista, on markkinointipiteiden tavoitteena oltava myynnin lisääminen. Yli 2/3-osaa markkinointipäättäjistä sanoo, että brändiin sitoutuminen ei enää riitä, vaan asiakkaat on saatava konvertoitumaan.

  1. Syleile aidosti brändisi vastuullisia tekoja

Liki 70 % CMO’ista sanoo, että brändin yhteiskunnallisen merkityksen korostamien auttaa asiakkaiden sitouttamisessa. Etenkin nuorempi sukupolvi tekee kulutuspäätöksiä yritysten vastuullisuuden perusteella ja sen merkitys tulee vain nousemaan

 

Yhteistyöterveisin,

Mikael Castrén