Kokemus. Elämys. Aito kohtaaminen. Mistä markkinoinnin trendisanoissa on kyse?

Kokemuksia prkl. Mutta miksi?

5000Arvioiden mukaan tämä on määrä mainoksia ja muuta markkinointiviestintää, jolle altistumme päivittäin. Digitaalisten kanavien myötä markkinointiviestinnän määrä on kasvanut eksponentiaalisesti ja johtanut siihen, että kuluttajat kilvan skrollaavat mainoksien ohi, blokkaavat yritysten digitaalista viestintää ja leikkivät kuurupiiloa mainostajien kanssa. Hauska leikki sinänsä, mutta mainonnan vaikuttavuutta ja ostohalukkuutta se ei lisää.  

Miten sitten tavoittaa kuluttaja, jättää syvä muistijälki ja ohjata sitä kautta ostopäätöksen äärelle ja sen yli? Kuinka luoda koheesi brändimielikuva, kun asiakkaat juoksevat karkuun ja piiloutuvat viesteiltä? 

 

Yksi 2020 isoista trendeistä on kokemuksellisuus ja etenkin aidot kohtaamiset brändien ja ihmisten välillä. Ne kiinnittyvät entistä enemmän yritysten markkinointistrategioihin ja täysin syystä. Mutta miksi? 

 

Kokemus ja elämys 

Kokemuksellisuus ja elämyksellisyys ovat termejä, jotka vilahtavat tuon tuosta markkinointiterminologiassa. Ne viittaavat sellaiseen markkinointitoimenpiteeseen, joka synnyttää kokemuksia vuorovaikutuksessa brändin kanssa. Sellaisia voivat olla vaikkapa tapahtumat, brändiaktivoinnit, messut tai digitaaliset kokemusympäristöt. Elämys on ennen kaikkea mieleenpainuva, hetkellinen ja arjesta poikkeava kokemus. Se on jotain sellaista, joka katkaisee arjen ajatuskiemurat ja pysäyttää ihmisen avaamaan kaikki aistit ja kokemaan jotain. Ehkä jopa yllättymään.  

Vaikka elämys saattaakin olla ohikiitävä humahdus, oikein suunniteltuna ja toteutettuna se jättää pitkäkestoisen muistijäljen. Onnistuessaan elämys johtaa syvään ja positiiviseen kokemukseen, joka muuttaa ajatteluamme ja käyttäytymistämme. 

Tunnejäljestä ostopäätökseen 

Teemme tutkitusti ostopäätökset hyvin pitkälle tunteiden ja aistien varassa. Kokemuksellisen markkinoinnin ehdottomasti tärkein ydinajatus on mahdollisuus luoda kohtaamisia, joihin ihmiset haluavat osallistua. Vuorovaikutus mahdollistaa kaksisuuntaisen kommunikoinnin brändin ja asiakkaiden välillä. Juuri tässä interaktiossa syntyy syvin mahdollinen tunnejälki, joka synnyttää brändiuskollisuutta ja ennen kaikkea asiakastyytyväisyyttä. 

Kun moniaistilliset ja merkittävät kokemukset rakennetaan strategisesti ja vuorovaikutus sekä interaktio pääsevät näyttelemään pääosaa, saadaan asiakas kokemaan brändi ja sen ääni tavoitellulla tavalla. Kokemuksellisella markkinoinnilla brändi pystyy myös viestimään suoraan, että se arvostaa asiakkaitaan ja heidän näkemyksiään brändistä sekä haluaa olla dialogissa heidän kanssaan. Interaktiossa on myös mahdollista saada suoraan palautetta asiakkailta. Näin päästään myös mittaamaan asiakaskokemusta, ja datan avulla voidaan analysoida ja kehittää brändiä entistä halutummaksi.  

Aktiivista brändiymmärrystä 

Kokemuksellisen markkinoinnin ydin on luoda aktiivista brändiymmärrystä. Osallistumalla ja kokemalla saadaan aikaan parempia vaikutuksia ja sitoutetaan asiakas ymmärryksen kautta brändiin. Jopa 65% kuluttajista kertoo ymmärtävänsä brändin paremmin kokemuksellisen markkinoinnin kautta verrattuna mihinkään muihin markkinoinnin metodeihin. Kokemuksellinen markkinointi personoi brändikokemuksen ja tekee passiivisista kuluttajista aktiivisia osallistujia. Näin päästään eroon kuurupiilosta ja luodaan merkityksellisiä kohtaamisia, joilla on pitkäaikaisia positiivisia vaikutuksia asiakassuhteeseen ja sitä kautta liiketoimintaan.  

Vinkkejä onnistuneeseen elämykseen
1. Tiedä kohderyhmäsi ja tunnista, miksi ja miten he haluaisivat olla interaktiossa kanssasi.
2. Mieti, mikä on ydinviesti, jonka haluat kommunikoida kohdeyleisöllesi.
3. Ole rohkea. Yllätä.
4. Etsi brändiisi sopivia kumppaneita ja tee yhdessä.
5. Ole aito ja kohtaa asiakas vilpittömästi.

 

Ota ihmeessä yhteyttä, jos haluat tietää lisää merkityksellisistä brändikohtaamisista ja niiden vaikutuksesta liiketoimintaasi. 

Heidi Luck / Head of Creative 

heidi.luck(at)mktg.com